Melendiz Dağı, Azatlı-Cadısuyu Yayla Şenlikleri

Niğde, Çiftlik İlçesi, Azatlı Beldesi’nde her yıl Haziran ayının son Pazar günü yapılan Cadısuyu Yayla Şenlikleri, kelimenin tam anlamıyla Melendiz Dağı’nı şenlendirdi. Bu yıl 12.si yapılan şenlikler, yöre halkının sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yaşamında Melendiz Dağı’nın ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Azatlı Belediyesi tarafından organize edilen şenlikler, her yıl artan…

Kuraklık Dizboyu!

Yakın geçmişe kadar İç Anadolu Bölgesi, Türkiye’nin sulak alanlar ve göller cenneti diye bilinirdi. Bölgenin stepik karasal iklimine özgü yaz kuraklığında dahi, sulak alanlarında dizboyu su kalır ve sayısız göçmen kuşun cıvıl cıvıl oynaştığı bu ortamlar adeta bir cennet görünümü kazanırdı. Oysa günümüzde İç Anadolu Bölgesi’ndekiler de dahil olmak üzere Türkiye sulak alanlarının %50’sinden fazlası…

Balkon Bitkilerimiz

Neden evlerimizin balkonları vardır? Bu konu üzerinde düşünenler belki olmuştur. Balkonlar güneşlenmek için yapılmış mekânlardır. Birçok kişi hava almak için olduğunu düşünse de balkonlar özellikle sıcak Akdeniz ülkeleri mimarisinde yaygın olarak kullanılan öğelerdir. Ülkemizde müstakil evler yerine çok katlı apartmanların yapılması bir ölçüde bizleri balkonlara muhtaç ediyor. Özellikle ülkemizin sıcak olan batı ve güney bölgelerimizde…

Kapağı Kapatılan Kentler

İnsanoğlunun toplu yaşama arzusu varoluşundan beri süregelen sosyal bir olgudur. İlkel topluluklardan bugünün modern (!) insanına gelen belki de en kalıcı özelliklerden bir de budur. Günümüzde hızla artan nüfusa paralel olarak doğal kaynaklarda görülen azalma ve bozulmalar neticesinde küçük ve dağınık yerleşme birimlerinden göç etme ihtiyacı hisseden insanlar, adına kent ya da şehir dedikleri dar…

Emli Ormanı Ölüyor!

Aladağlar Emli Vadisi ormanı (Bölük Orman), ağırlıklı olarak endemik toros göknarları ve boylu ardıç ağaçlarından oluşuyor. Birkaç küçük lokasyonda ise neredeyse parmakla sayılacak derecede titrek kavak toplulukları da bu doğal orman peyzajına katılıyor. Daha ziyade kuzey bakılı serin yamaçları seven toros göknarı, ardıç ve titrek kavaklar, Emli Vadisi’nin güney yamaçlarında (kuzey bakılı) sık bir doku…

Kutsal Dağ Erciyes

Her dağa “Tanrı” olmak nasip olmadı. İnsanoğlu tarihi boyunca doğa üstü bir güce sığınmak ve çaresiz kaldığında ondan yardım dilemek ihtiyacını hep duydu. Binlerce yıl, bu manevi gücün doğadaki en heybetli mekanlarda yaşadığına inanıldı. Her bir “Tanrısal” doğa parçası, insanoğlunun gelip etrafına yerleşmesine ve tapınmasına sahne oldu. Kuşkusuz doğanın en görkemli ve etrafına yaşam sunan…

Kalıntı Buzullara Veda!

Orta Toros Aladağlar, Kalıntı Buzullarına Veda Ediyor! Seyhan Havzası, Orta Toros Sıradağları’nın en yüksek bölümünü oluşturan Aladağları da bünyesinde barındırır. Havzada bulunan Niğde, Kayseri ve Adana illerinin sınırları, Aladağlar’ın 3700 metreyi aşan dorukları üzerinde kavuşur. Güneybatıda Adana’ya ait Kamışlı Boğazı’ndan itibaren yükselmeye başlayan Aladağlar, Niğde topraklarında 3771 metrelik Kızılkaya Doruğu’na kadar yükseldikten sonra Kuzeydoğu’da Kayseri’nin…

İklim Sınıfı…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Birleşmiş Milletler Ortak Programı kapsamında Niğde Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin katkılarıyla İklim Değişikliğine Uyum Eğitici Eğitimi 6-7 Ekim tarihlerinde Niğde’de gerçekleştirildi. İklim değişikliğine uyum konusunda hazırlanan İklim Sınıfı Eğitim Programı’nın parçası olan eğitici eğitimi, ilköğretim çocuklarının öğretmenler ve…

DAY Gündemi

Dağ Alanları Yönetimi (DAY) Dünya karalarının 1/5’ini oluşturan dağlar, ülkemizin de 2/3’ünü kaplamaktadır. Dağlık alanların ülkemiz yüzölçümünde en önemli yere sahip olmasına karşın potansiyelleri ve sorunları bilinmemektedir. Ülkemiz insanının ne kadarının bu alanlarda yaşadığı, bu alanlardaki ekonomik faaliyetlerin ülke ekonomisindeki payının ne olduğu, bu alanlarda hangi sorunların yaşandığı konusunda bilgiler yeterli değildir. Öte yandan artık…