Üç Kokulu Niğde !

Son yıllarda Niğde şehir merkezinde yaşayanların hayatına üç değişik koku girdi. Bu kokuların her biri diğerinden farklı. Geldiği yönler de farklı. Biri kuzeydoğudan, diğeri güneybatıdan, öbürü ise yukarıdan geliyor. Üçünden biri baskın çıktığında diğer kokuları duymuyorsunuz. Yani üçünü birden koklamanız mümkün değil. Zaten bu üç koku birbirine karışsa, Niğde kenti koku karmaşası yaşayacak. Niğde’de kokudan…