NİGEP Niğde İl Gelişme Planı Tam Gaz!

NİGEP’İN GENEL AMACI:  Ulusal ve Bölgesel Gelişme Planlarının hedef ve politikaları ile uyumlu, İl’deki kaynakların rasyonel kullanımını sağlayan, sürekli ve sürdürebilir bir gelişmenin planlanmasıdır. İlimizin gelişmesi için yapılması gerekenleri, iktisadi, sosyal ve altyapı sektörleri ile çevre açısından detaylı olarak irdeleyen geniş kapsamlı ve bütüncül bir çalışma olması hedeflenmektedir.   *** * İldeki kaynakların rasyonel kullanımının sağlanması, *…