Erciyes Dağı’nı Sel Bastı, Master Plan Çöktü!

Su-Meru ilk yayına başladığında, çok daha önce hazırladığımız bir yazıyı yayınlayarak Erciyes Dağı’ndaki doğal afet risklerine ve dağ ekosistemi tahribatlarına dikkati çekmiş ve bilim adamı kimliğimizle yetkilileri uyarma vazifemizi yerine getirmiştik… “Kutsal Dağ Erciyes” başlığını taşıyan bu yazımızdan bir alıntı yapmanın tam yeridir : “Torosları yaran Gülek, Ecemiş ve Zamantı boğazları Akdeniz’den gelen nemli havanın…

DAĞCILAR DİRENİYOR !

Sevgili Dostlar, Adı spor tırmanışla özdeşleşmiş Ballıkayalar bir “tabiat parkı” ve “1. derece doğal sit alanı”dır. Türkiye’nin tanınmış birçok spor tırmanıcısının kendisini yetiştirmesini sağlamış Ballıkayalar Vadisi, uzunca bir süredir piknikçi baskısı altındadır. Vadide akan dere, organize sanayi bölgesinin atıklarını boşalttığı bir yer haline gelmiştir. 24 Kasım 2013 pazar gününü Ballıkayalar’da tırmanarak değerlendirmek isteyen bazı arkadaşlarımız,…

Dağ İş Programımız…

DAĞ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ İŞ PROGRAMI A. Giriş 1. Dağ alanları dünya kara yüzeyinin yaklaşık dörtte birini kapsamaktadır ve insan yerleşimlerinin yüzde 12’sine ev sahipliği yapmaktadır. Buna ilave olarak, dağlar ovada yaşayan insanlar için önemli doğal kaynakları temin etmektedir. Dağlar hem kendi başlarına kendilerine has bir çevre teşkil etmekte, hem de Sözleşme altındaki mevcut tematik programların…

Emli Ormanı Mecliste !

Niğde Milletvekili Doğan Şafak, geçtiğimiz hafta bazı basın ve yayın kuruluşlarında çıkan haberler ve halktan aldığı şikayetler doğrultusunda; ökse otu nedeniyle, Aladağlar, Emli Vadisi, Çukurbağ Köyü bölgesindeki ağaçların hastalık nedeniyle çürüyerek ve yıkılarak ormanlık bölgeleri tehdit altına aldığını ve acilen bir önlem alınması gerekliliğinin altını çizerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na konu ile ilgili yazılı…

Bolkar-Karagöl’ün Kara Bahtı!

Bolkar Dağları; Orta Toroslar’ın  merkezi kütlesini oluşturur ve Aladağlar’dan sonra sıradağların en yüksek doruklarını (Medetsiz-3524m.) kapsar. Kabaca KD-GB uzanımlı tipik bir sıradağ görünümündeki Bolkar Dağları, sistemin kuzeye uzanan parçası Aladağlar’dan, Seyhan Nehri’nin en batıdaki kolu olan Pozantı Çayı ve Boğazı ile ayrılır. Başlıca 3 yükselti grubundan oluşur: Güneyde Yıldız Dağı (3134 m), orta kesimde Aydos…

Aladağlar’da Piknik Katliamı !

Mevsim döndü, tabiat uyanmaya başladı… Niğde, Adana, Mersin’de ahalinin haftasonu doğaya kaçıp mangal yapası dürtüleri de uyanmaya başlayacak… Her ne hikmetse Aladağlar Milli Parkı’nın Emli Vadisi, bu depreşen mangal dürtülerinin en doyurucu tatmin edildiği mekanlardan biri olmaktan kurtulamıyor… Hesapta korunan alan ya, kaçamak piknik yapmanın lezzeti bir başka oluyor ya… Yelle mangalı Emli ormanının derinliklerinde…

Balkon Bitkilerimiz

Neden evlerimizin balkonları vardır? Bu konu üzerinde düşünenler belki olmuştur. Balkonlar güneşlenmek için yapılmış mekânlardır. Birçok kişi hava almak için olduğunu düşünse de balkonlar özellikle sıcak Akdeniz ülkeleri mimarisinde yaygın olarak kullanılan öğelerdir. Ülkemizde müstakil evler yerine çok katlı apartmanların yapılması bir ölçüde bizleri balkonlara muhtaç ediyor. Özellikle ülkemizin sıcak olan batı ve güney bölgelerimizde…

Kapağı Kapatılan Kentler

İnsanoğlunun toplu yaşama arzusu varoluşundan beri süregelen sosyal bir olgudur. İlkel topluluklardan bugünün modern (!) insanına gelen belki de en kalıcı özelliklerden bir de budur. Günümüzde hızla artan nüfusa paralel olarak doğal kaynaklarda görülen azalma ve bozulmalar neticesinde küçük ve dağınık yerleşme birimlerinden göç etme ihtiyacı hisseden insanlar, adına kent ya da şehir dedikleri dar…

Emli Ormanı Ölüyor!

Aladağlar Emli Vadisi ormanı (Bölük Orman), ağırlıklı olarak endemik toros göknarları ve boylu ardıç ağaçlarından oluşuyor. Birkaç küçük lokasyonda ise neredeyse parmakla sayılacak derecede titrek kavak toplulukları da bu doğal orman peyzajına katılıyor. Daha ziyade kuzey bakılı serin yamaçları seven toros göknarı, ardıç ve titrek kavaklar, Emli Vadisi’nin güney yamaçlarında (kuzey bakılı) sık bir doku…