Niğde Bozkırı !

İl sınırlarımızın dışına taşarak ülke çapında bilinir olmuş ve “Anadolu Bahar Kültürü”nde özgün bir yer edinmiş olan ünlü türkümüzü söylemenin zamanıdır… Niğde Bağları, aşıklara ilham veren doğanın o muhteşem yeşil gözlü uyanışına sahne oluyor yine… Ama yıllar geçtikçe her ilkbaharda biraz daha binaların gölgesinde! Dar bir doğal koridora yerleşmiş olan Niğde Şehir Merkezi artık kabuğuna…

Niğde Dağlarında Yaylacılık

Niğde ilimiz, beş ayrı dağlık alana sahip olmasıyla ülkemizin bu bakımdan en zengin illeri arasında bulunuyor. Kuzeybatıdaki Melendiz ve Keçiboyduran volkanik kütlesi, batıya doğru Hasan Dağı volkanik kütlesi ile birleşerek, volkanik dağlara özgü bir ekosistemi ve kırsal yaşam kaynaklarını insanımızın hizmetine sunuyor. Güneydeki Bolkar Dağları ve doğudaki Aladağlar ise Toroslar’ın Akdeniz kokan yaşam kaynaklarını Niğde’ye…

Her Gün 5 Haziran !

İnsanlık tarihinin en amansız hastalığı olarak tanımlanabilecek çevre sorunlarına küresel çözümler bulmak ve tüm insanlığın ortak hareket etmesini sağlamak amacıyla, Birleşmiş Milletler’in organizasyonu ile 1992 yılında Brezilya’nın Rio kentinde “Dünya Çevre Zirvesi” toplanmıştı. Bütün dünyadan 150’ye yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile 30 bine yakın katılımcının ortak kararı sonucu her yıl 5 Haziran günü,…

Sürdürülemez Turizm !

Sürdürülebilir Turizm; “gelecekteki fırsatları koruyup geliştirmeyi gözeterek, bugünkü turistlerin ve ev sahipliği yapan bölgelerin ihtiyaçlarını karşılama” ilkesini benimser. Ziyaret edilen yörede yaşayan ev sahibi halkın doğayla kurdukları dengeye ve doğal yaşam tarzlarına saygı göstererek, içinde insanın da bulunduğu ekosistemin korunmasına katkıda bulunarak gerçekleştirilen bir tür seyahat deneyimidir. Bu nedenle, sürdürülebilir bir turizm, insanın ve çevrenin…

Kaya Düşüyor-2

Aşağıda, dış etken ve süreçlerin denetiminde zemini oluşturan kayaçları çözülmeye uğratan başlıca mekanik parçalanma mekanizmaları tanıtılmıştır: 3- MEKANİK PARÇALANMA MEKANİZMALARI: a- Donma-Erime Süreçleri ve Buz Çatlatması: Aladağlar’daki hemen bütün tırmanış rotaları fissür ve çatlak sistemlerinin bulunduğu kalkerler üzerindedir. Bu rotalar yılın büyük bir bölümünde gece-gündüz arasındaki sıcaklık farklarına bağlı olarak donma ve çözülmelere maruz kalmaktadır.…

Kaya Düşüyor-1

ORTA TOROS ALADAĞLAR’DA TIRMANIŞ ROTALARI ÜZERİNDE KAYA DÜŞMELERİ VE MORFODİNAMİZM 1- ORO-KLİMATİK DİNAMİZM: Aladağlar; İç Anadolu Bölgesi’nin stepik karasal iklim koşulları ile Akdeniz Bölgesi’nin denizel-yarınemli iklim koşullarının geçiş bölgesinde bulunur. Birbirinden çok farklı her iki iklim tipinin de etkilerine maruz kalmakla birlikte, yükselti ve bakı koşullarının oldukça etkin olmasıyla kendine özgü bir dağ iklimiyle (oro-klima)…

Üç Kokulu Niğde !

Son yıllarda Niğde şehir merkezinde yaşayanların hayatına üç değişik koku girdi. Bu kokuların her biri diğerinden farklı. Geldiği yönler de farklı. Biri kuzeydoğudan, diğeri güneybatıdan, öbürü ise yukarıdan geliyor. Üçünden biri baskın çıktığında diğer kokuları duymuyorsunuz. Yani üçünü birden koklamanız mümkün değil. Zaten bu üç koku birbirine karışsa, Niğde kenti koku karmaşası yaşayacak. Niğde’de kokudan…